ACTION-1 studie mag door na evaluatie eerste 100 patiënten!

Zoals bij elke grote (inter)nationale studie met patiënten, wordt na een aantal proefpersonen een tussentijdse evaluatie uitgevoerd om te kijken of de studie door mag gaan. Die evaluatie wordt uitgevoerd door een DSMB, een Data Safety Monitoring Board. Een aantal ter zake kundige mensen, met verstand van statistiek, voeren die evaluatie uit. Zij kijken vooral naar de veiligheid voor de patiënten. Ook bepalen zij aan de hand van de eerste resultaten of de ene methode niet veel en veel beter is dan de andere. Dat komt bijna nooit voor. De resultaten van die evaluatie zijn geheim, maar de onderzoeksgroep hoort wel of het onderzoek veilig is en mag doorgaan.

Voor ACTION-1 was de evaluatie positief, de patientveiligheid is goed gewaarborgd. De evaluatie was gedaan na de eerste 100 patiënten van de in totaal 750 patiënten. De studie mag dus door!

In de ACTION-1 studie onderzoeken vaatchirurgen of een andere manier van doseren van bloedverdunners bij operaties aan de aorta leidt tot minder complicaties bij patiënten. Deze studie is opgezet vanuit het Dijklander Ziekenhuis en wordt uitgevoerd in bijna alle grote Nederlandse vaatcentra en in Duitsland. Dit in nauwe samenwerking met het Amsterdam UMC.

Dank aan alle betrokkenen in de Nederlandse ziekenhuizen, ZonMw en Medtronic. De inclusies gaan weer beter nu corona iets minder invloed heeft in de ziekenhuizen. Ga door met includeren en op naar de 750! Zie ook: www.action-1.nl.

Recommended Posts